Belgelendirme

Yönetim sistemi, personel, Laboratuar hizmeti, muayene veya ürünün belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi.

Denetim

Dökümante edilmiş sistemin ilgili çalışanlar tarafından hangi seviyede anlaşıldığını, uygulandığını ve gözlemlendiğini saptamaya yöneliktir; Kısaca planlanmış düzenlemeler ile bu düzenlemelerin uygulanması arasındaki uygunluğu araştırır.

Eğitim

Yönetim sistemleri konusunda Her seviyede Özel eğitimlerimler sağlıyoruz.

Belge Sorgulama İçin Lütfen Tıklayınız

Süreç Nasıl İşler ?

Belge talebinde bulunun kurum/kuruluşar TGS web sitesini veya başvuru formunu kullanarak Belge almak istedikleri konuda kurumsal bilgiler, Standart, kapsam, çalışasan sayısı gibi bilgileri TGS ye ulaştırırlar. TGS değerlendirmesi sonucunda Kurum/Kuruluşa Hizmet bedelini içeren Teklif metni gönderilir. Tekklifte mutabık kalınırsa TGS Tarafından hazırlanan ve onaylanan sözleşme metni kuruluşa Kurum/Kuruluşa gönderilir ve onaylarak bir nüshasının TGS ulaştırılması İstenir.

TGS görevlileri kuruluşun Faaliyet göstediği alanları ve lokasyonları Teknik ve takvimsel olarak Uluslararası klavuzların tanımladığı şekilde Planlayarak ilgili konularda Mutabakat sağlar. Planlama süreçlerinde mutabık kalınan içerikler Kurum/kuruluşa ve TGS Tetkik ekibine Yazılı olarak iletilir. İletilen İçerik Kurum/ kuruluş ve Tetkik ekibi tarafından Teknik, Takvimsel ve tarafsızlık ilkesi doğrultusunda onaylanması ve TGS iletilmesi istenir.

TGS Tetkik Ekibi Kurum/Kuruluşun enaz bir yetkilisin katıldığı Açılış toplantısını gerçekleştirir. Bu toplantıda Tetkikin amaç ve hedefleri, Bulgu Türleri, Tetkik Metodu, Bulgulara uygulanacak süreler, İtiraz ve şikayet Süreci vb. konularda TGS Tetkik ekibi tarafından bilgilendirmeler yapılır. TGS Tetkik ekibine rehberlik edecek Kurum/Kuruluş görevlileri belirlenir ve Operasyonel alanlarda yürütülecek olan Tetkike başlanır. Tetkik sonucunda TGS Tetkik Ekibi ve Kurum/Kuruluş dan enaz bir yetkilinin katıldığı kapanış toplantısı Gerçekleştirilir. Kapanış Toplantısı; Bulguların açıklanması, Tetkik Ekibi görüşü ve Gelecekteki süreçler hakkında bilgilendirme yapılarak Sonlandırılır.

Tetkik sonucunun (Rapor) TGS ulaşmasıyla birlikte TGs Tetkik ekibi Görüşünün “Belgelendirmesi uygun görülmüş” Kurum/Kurluşun hizmet tutarlarının tamamının ödendiğinin kontrolü gerçekleştirilerek, İlgili Rapor Tarafsız olarak faaliyet gösteren Belgelendirme Karar Komitesine gönderilerek Karar alınması istenir. Komite Tarafından verilen Karara göre Eğer Belgelenin verilmesi uygunsa TGS Yetkilileri 7 İş Günü içerisinde Kurum/Kuruluşa Sertifikasını gönderir.

Görüşleriniz Bizim İçin Değerli

Bizi Değerlendirin

Personelimizi, firmamızla olan işlemlerinizdeki yaklaşımıımızı değerlendirin

Tetkikçilerimizi Değerlendirin

Firmanızda / Kuruluşunuzda değerlendirmelerde bulunan tetkikçilerimizi değerlendirin

Eğitimlerimizi Değerlendirin

Belgelendirme alanında sertifika sahibi olurken bizden aldığınız eğitimi değerlendirin.

Referanslarımız

Bizi tercih eden müşterilerimizden bir kısmı